Besøksadresse:
Halti Næringshage i sentrum av Storslett i Nordreisa

Telefon:
77764777 eller 77770570
Postadresse:
Hovedveien 2, 9151 Storslett
Telefax:
77764774 eller 77770571
E-post:
firmapost@yttregaard.no

www.haltinh.no